List do komitetów wyborczych

Drukuj

Szanowni Państwo,

W związku z kampanią wyborczą przesyłamy do Państwa pytanie: czy Państwa partia i kandydaci z Państwa komitetu wyborczego popierają postulat inicjatywy ustawodawczej „Świecka szkoła”, który brzmi: Kosztów związanych z organizacją nauki religii nie można w części ani w całości finansować ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych?

Pod naszą obywatelską inicjatywą ustawodawczą podpisało się już 95 tysięcy osób. Będziemy ją składać na początku października do sejmu.

Jeśli podzielacie Państwo opinię, że 1 miliard 350 milionów złotych wydawanych dziś na katechezę należałoby przeznaczyć na edukację: na naukę języków, na wyposażone sale komputerowe, mniejsze klasy, pomoc dla gorzej sytuowanych dzieci – prosimy o podpis pod naszą inicjatywą. Będzie to sygnał dla obywateli, że traktują Państwo swoje wyborcze zobowiązanie poważnie.
To nie jest dyskusja na temat wiary, to jest kwestia wyboru przyszłości naszych dzieci. Wyboru, na co przeznaczamy pochodzące z naszych podatków pieniądze.

Czytaj również